4 Mayıs 2012 Cuma

6.Sınıf Fen dersi Konuları-Kuvvet

 
KUVVET


Öğrenciler Kuvvet Konusunda Yüksek Başarı İçin Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar:

*Kuvvetin bir yönü ve doğrultusu olduğunu ve doğrultunun aynı düzlemi ifade ettiğin
*Kuvvetin biriminin Newton olduğunu
*Kuvveti ölçen aletlerin Dinamometre olduğunu ve esnek yaylardan yapıldıklarını.
*Her dinamometrenin bir sınır değeri olduğunu ve bu sınır değerin aşıldığında esnekliğini kaybedeceğini.
*Dinamometrenin sınır değerler içinde uzama miktarının ölçtüğü kuvvet ile doğru orantılı olduğunu.
*Aynı yönlü kuvvetlerin toplanıp , zıt kuvvetlerin çıkarıldığını
*Cismin toplam kuvvetin yönünde hareket ettiğini
*Kuvvetlerce Dengelenmiş bir cismin üzerindeki toplam kuvvetlerin sıfır olduğunu
*Kütle ile ağırlık arasındaki farkları ve karılaştırmalarını


Uygulama veya sorular ile kavramış olmanız gereklidir.

Durmakta olan cismi hareket ettiren, hareket durumundaki cismi durduran, hızını veya yönünü değiştiren ya da cisimlerin biçimini değiştiren etkiye kuvvet denir. “F” ile gösterilir. Vektörel (yönlü) bir büyüklüktür.

Kuvvetin elemanları: Etki noktası, etki doğrultusu, etki yönü ve büyüklük.

Kuvvetin etkileri:Kuvvetin; hareket ettirici, durdurucu ve yön değiştirici etkileri vardır.

Kuvveti nasıl ölçeriz?: Kuvvetin ölçülmesi için maddelerin esnekliğinden yararlanılır. Cisimlerin esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan araçlara dinamometre, el kantarı ya da yaylı kantar adı verilir. Dinamometreler, kuvvet ölçmede kullanılır. Kuvvetin birimi Newton’ dur. Kısaca “N” ile gösterilir.


***Önemli not: Dinamometreler değişik ağırlıklara göre ayarlanmıştır(100g-f, 200g-f, 400g-f, 1kg-f...vb.). Örneğin 300g-f ağırlığındaki bir cismi, 100g-f ‘lik bir dinamometrede tartmaya çalışırsak, dinamometrenin esneklik özelliği kaybolacağından dolayı bozulacaktır.
 


1 kg’ lık kütleye etki eden yer çekimi kuvveti 9,8 N’ dur. Bu değer yaklaşık 10 N alınır.

Kuvvet, kuvvetle dengelenir:Her etkiye karşılık eşit büyüklükte zıt yönlü bir tepki kuvveti vardır.

Bir cisme etkiyen kuvvet, başka bir kuvvetle dengelenir. Yani her etki kuvvetine karşı bir tepki kuvveti oluşur. Etki ve tepki kuvveti birbirini dengeler.
Bileşke kuvvet birden fazla kuvvetin ortak etkisini tek başına yaratır:

Bir cisme uygulanan birden fazla kuvvetin yapmış olduğu etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvet “R” ile gösterilir. Bileşkeyi oluşturan kuvvetlerin her birine de bileşen kuvvet denir. Bileşen kuvvet F1, F2, ........... ile gösterilir.
 
Aynı yönlü ve aynı doğrultulu iki kuvvetin bileşkesi:Doğrultuları ve yönleri aynı olan iki kuvvetin bileşkesi, uygulanan kuvvetlerin toplamına eşittir. Bileşke kuvvet bu kuvvetle aynı yöndedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder