9 Mayıs 2012 Çarşamba

Yazar Kasa Kullanımı (Ödeme Kaydedici Cihaz)

 
Yazar Kasa Kullanımı (Ödeme Kaydedici Cihaz)
1. ve 2. sınıf tacirler kazancı basit usulde tespit edenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için aşağıdaki belgeler düzenlenir.
1-) Perakende satış fişleri

2-)
Makineli kasaların kayıt ruloları

3-)
Giriş ve yolcu taşıma biletleri
Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloların ve biletlerde işletme veya mükellefin adı, düzenleme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
Perakende satış fişi ile yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası ile düzenlenir. Bu fiş ve biletler 2 nüsha (adet) olarak düzenlenir. Bir nüshasıda müşteriye verilir.


Yazar Kasa ve Önemi

Yazar kasa tanımı: Yazar kasa perakende satış yapan tacirlerin iş yerlerinde bulundurmak zorunda oldukları 01.01.2006 tarihinden itibaren 520 YTL’ye kadar olan satışları için fiş düzenledikleri cihazdır.

Yazar Kasa Kullanım Alanları

1. ve 2. sınıf tacirler yazar kasa kullanmak zorundadırlar. İşletme perakende satış faaliyetine başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazar kasa almak zorundadır.

Yazar Kasanın Önemi

Perakende mal satan veya hizmet ifa eden 1. ve 2. sınıf tacirlerin vergi usul kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarını yazar kasa fişleriyle belgelendirmeleri gerekir. Yazar kasada kesilen fişler makinenin hafızasında sürekli toplanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan satış tutarını x raporu alarak öğrenebiliriz.
Gün sonlarında da z raporu alınarak o gün o yazar kasada kaç liralık satış yapıldığı öğrenilebilir. İşletme muhasebe kayıtlarında kesilen her yazar kasa fişini değil bunların toplam tutarını gösteren günlük z tutarını dikkate alır.
Yazar Kasa Kullanımı
Yazar kasayı açma kapama: İşyeri açıldığında yazar kasada açılır. Anahtarı çevrilerek ya da anahtar tuşuna basılarak fiş kesme konumuna getirilir. Gün sonunda günlük z raporu alınarak yazar kasa kapatılır.

Fiş Kesmek


1-)
Anahtar fiş kesme konumuna getirilir.

2-)
Tutar yazılır.
3-) KDV oranı tuşuna basılır.
4-) Nakit tahsilatlarda nakit tuşuna, kredili tahsilatlarında kredi tuşuna basılarak fiş alınıp müşteriye verilir.
X Raporu
Yazar kasada o gün o ana kadar ne kadarlık satış yapıldığını gösterir.

1-)
Anahtar x raporu konumuna getirilerek alınır
2-) Bilgi amaçlıdır. Mali değeri yoktur.

Günlük Z Raporu

Yazar kasadan yapılan günlük perakende satış tutarını gösterir.

1-)
Anahtar günlük z raporu konumuna getirilir.

2-)
Muhasebe kayıtlarında günlük z raporu dikkate alınır.

Aylık Z Raporu

Yazar kasadan yapılan aylık perakende satış tutarını gösterir.

1-)
Anahtar aylık z raporu konumuna getirilir.
2-) KDV beyannamesine eklenerek vergi dairesine verilir.
Yazar Kasanın İlk Kez Kullanıma Başlanması
Yazar kasa kullanmayı gerektiren bir işte uğraşmaya başlanan ve yeni yazar kasa alan mükellefler;

1-)
İşletme yazar kasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve izin yazısı alır.

2-)
İzin yazısı ile yazar kasa satan bayilerden yazar kasa satın alır.
3-) Yazar kasa satan bayii izin yazısına dayanarak fatura düzenler.

4-)
Yazar kasa ruhsatı alıcı ve satıcı tarafından kaşelenip imzalanır.
5-) Yetkili servis cihazı kullanıma hazırlar ve örnek fiş alır.

6-)
Servisin vereceği servis formuyla aynı gün vergi dairesine başvurularak yazar kasa levhası alınır. Levha işletmede bir duvara yazılır.
7-) Yazar kasa işletmede kullanılmaya başlanır.
Yazar Kasanın Kullanım Dışı Bırakılması
İşi bırakan, yazar kasa kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını başkasına satmayan mükellef;

1-)
İşi bırakma tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesince görevlendirilecek bir memura yazar kasada kayıtlı olan mali bilgileri tutanakla tespit ettireceklerdir. Tutanağın bir örneği mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak diğeriyse cihaz ruhsatnamesine eklenecektir.

2-)
Bu tespitten sonra yazar kasa kullanma klavuzu ve ruhsatnamesiyle birlikte bir torbanın içine koyup torbanın ağzını vergi dairesince görevlendirilen bir memura mühürlekkirecek ve teslim alacaklardır. Mührü vergi dairesinin izni olmadan kesinlikle açmayacaklardır.

3-)
Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte cihazın vergi dairesindeki kaydını sildirecekler ve yazar kasaya ait levhayı iptal edilmek üzere geri vereceklerdir.
4-) Yeniden yazar kasa kullanmayı gerektiren hallerde ise başlama tarihinden itibaren bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak cihazın bulunduğu torbanın mührünün açılmasını talep edecekler ve cihazın kaydını yaptırıp yazar kasaya ait levhayı aldıktan sonra kullanmaya başlayacaklardır.
5-) Söz konusu cihazları satmak istemeleri halinde vergi dairesine müracatla torbanın mühürünü açtıracaklar satış işlemini gerçekleştireceklerdir.
Yazar Kasanın Satışı
Yazar kasa satışı yapan kişi ve kuruluşlar;
1-) Yazar kasa kullanmakla yükümlü olduklarını vergi dairesinden aldıkları yazıyla belgeleyen mükelleflere yazar kasa satacaklardır.
2-) Perakende satış yapmakla beraber kurumlar vergisinden muaf KdV’ den istisna olan mükellefler bu durumlarını açıklayan yazıyı vergi dairesinden alarak yazar kasa alabileceklerdir.

3-)
Kullanma kılavuzu ve ruhsatnameyi de alıcıya vereceklerdir.

4-)
Yazar kasayı kimlere sattığını satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde cihazın marka model ve sicil numarasınıda belirterek hem alıcının bağlı olduğu vergi dairesine hem de cihazın üreticisine veya itaalatçı firmaya bildireceklerdir.
Kullandıkları cihazı satanlar;

1-)
Vergi dairesince görevlendirilecek bir memura yazar kasa kullanılarak elde edilen hasılatı, tahsil edilen KDV’ yi z raporu sayısını ve en son verilen fiş numarasını, tarihini, cihaza yapılan teknik müdahaleleri, mali yönden gerekli olabilecek tüm bilgileri ayrıntılı bir tespit ettireceklerdir.

2-)
Vergi dairesince yapılan tespiti takiben cihazın eski mali hafızası yetkili servise başvurularak söktürülecek yeni mali hafıza takılacaktır. Eski mali hafıza saklanmak üzere geri alınacaktır.

3-)
Yetkili servis söktüğü eski mali hafızada kayıtlı olan bilgileri bilgi formuna işleyerek satıcının bağlı olduğu vergi dairesine bildirecektir.

5-)
Satış tarihinden itibaren bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak satışa konu olan cihazın adlarına devam eden kayıtlarını sildirecekler. Yazar kasaya ait levhayı iptal edilmek üzere geri vereceklerdir.

(bilgipanosu.blogspot )Kaynak gösterilmeden kopyalanamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder